Sistemul de control intern managerial

PS 01-Control documente – revizie 2019

PS 02 Controlul inregistrarilor, FF, modificata 2019

PS 03 Organizare sedinte comisie revizie 2019

PS 04 Comunicare si consultare revizuit 2019

PS 05 Relatia cu mass-media revizie 2019

PS 06 Programe de management revizuit 2019

PS 07 Managementul riscurilor revizuit 2019

PS 08 Delegarea revizuit 2019

PS 09 Semnalarea neregulilor revizuit 2019

PS 10 Managementul functiilor sensibile revizuit 2019

PS 11 Evaluarea controlului intern managerial revizuit 2019

PS 12 Arhivarea documentelor revizuit 2019

PL 105 -01Primire exp coresp

PL 107-01 Regulamentul de functionare

PL 107-02 Executarea inventarierii patrimoniului

PL 107-04 Intocmire situatii financiare

PL 107-05 Intocmire BVC Consolidat

PL 107-06 Registru jurnal

PL 107-08 Cartea mare

PL 107-09 Registru de casa

PL 107-10 Incasari cu numerar

PL 107-11 Plati prin caserie

PL 107-13 Intrari iesiri stocuri

PL 107-14 Intrari iesiri imobilizari

PL 107-15 Evidenta contabila a angajamentelor

PL 107-16 Intocmirea ordonantarilor la plata

PL 107-17 Facturare si incasare venituri proprii

PL 108-01 Intretinerea si reparatia bunurilor – cladirilor

PL 108-03 Verificarea sit de lucrari

PL 108-04 Intocmirea si circuitul referatului de necesitate

PL 108-05 Elaborarea Programului anual de achizitii

PL 108-06 Efectuarea achizitiilor publice

PL 108-07 Efectuarea achizitiilor publice directe

PO L-19 privind încasarea contravalorii analizelor de laborator

PO 108-08 Receptia bunurilor

PL 117-01 despagubiri

PO-118-PROCEDURA ATRIBUIRE CSV PRIN CONCESIONARE

PO 019 decontare art. 15 OG 42 din 2004

PO_02_Recuperare_debite

Manual_de_politici_contabile_DSVSA Iasi

NORME_CFP_DSVSA IASI

procedura_CFPP_DSVSAIASI

PO 120 SCOATERE DIN FUNCTIUNE MIJL FIXE CASARE

PO 108-10 Urmarirea si derularea contractelor revizuita 2023

PO 121 Stabilirea si aplicarea sanctiunilor contraventionale