Rapoarte publice ale DSVSA

Raport de activitate conform Legii 544/2001 - privind liberul acces la informațiile de interes public
Raport semestrial al activităţii de soluţionare a petiţiilor, conform Legii 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
Lista bunurilor primite cu titlu gratuit conform legii 251/2004
Raportul consilierului de etică al DSVSA
Lista clădirilor din domeniul public al statului cu suprafeţe utile de peste 250 mp, încălzite şi/ sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, care nu respectă cerinţele minime de performanta energetică